Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
22.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai uzbūvētu jaunu ēku vai pabeigtu jaunbūvi ar ekonomiski pamatotu dzīvokļu platību vismaz 2500 m2, nodrošinot A klases energoefektivitātes sasniegšanu, pilnu iekšējo aprīkojumu un teritorijas labiekārtošanu, projekta izmaksas varētu sasniegt 5 milj. euro. Tādā gadījumā 18. punktā paredzētie 2 milj. euro būs tikai 40% no projekta izmaksām un pastāv augsts risks tik ļoti vajadzīgos projektus nerealizēt.

Priekšlikums noteikumu 18. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
Maksimāli pieejamais ERAF finansējums vienam projektam šo noteikumu 23.3. un 23.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai katras pašvaldības teritorijā ir 4 000 000 euro.

 
Piedāvātā redakcija
-