Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā"
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Atbalstām Veselības ministrijas priekšlikumu par augstāku finansējuma piešķīrumu veselības aprūpei kā 6% no IKP. Vienlaicīgi vēršam jūsu uzmanību uz to, ka Pamatnostādnēs iezīmētais veselības aprūpes finansējums līdz 2027.gadam ievērojami atpaliek no faktiskā vidējā Eiropas Savienības veselības aprūpes finansējuma kāpuma tempa (2019.gadā ES vidējais valsts finansējums veselības aprūpei sastādīja 6,1% no IKP)[1]. Tas nozīmē, ka tikai 2027.gadā Latvija sasniegs 2019.gada ES vidējo izdevumu līmeni veselības aprūpei, veidojot gandrīz 10 gadu plaisu veselības aprūpes saņemšanai ES vidējā līmenī. Līdz ar to aicinām Veselības ministriju tiekties uz ilgtspējīgu finansējuma palielinājumu, kas veidotu valsts finansējumu vismaz 8% apmērā no IKP, un ļautu mazināt nevienlīdzību starp Latvijas un Eiropas Savienības pacientiem.

Aicinām Veselības ministriju ietvert rezultatīvo rādītāju par zāļu budžeta kāpināšanu uz vienu iedzīvotāju un Valsts budžeta izdevumi veselības aprūpei un rehabilitācijai, un attiecināt šos rādītājus uz visām sadaļām, no kurām tas ir šobrīd izdzēsts. 

Papildu tam, BRAL aicina Veselības ministriju, pēc līdzības ar Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024.gadam (5.pielikuma pozīcija 3.1.7.1. sasaistē ar 3.1.7.2.) un Plāna alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam (5.pielikuma pozīcija 3.1.9.), kur ir iezīmēts atsevišķs finansējums plāna aktivitāšu īstenošanai, izdalīt atsevišķi paredzēto finansējumu citiem veselības aprūpes plāniem (Psihiatrijas plāns (3.1.8.1.); Plāns 2023.-2027.gadam HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai (2.3.1.); Plāns “viena veselība” (2.4.1.); Plāns reto slimību jomas uzlabošanai (3.1.12.1)), ja vien tas ir iespējams.
 
Piedāvātā redakcija
-