Atzinums

Projekta ID
22-TA-1530
Atzinuma sniedzējs
Pulmonālās hipertensijas biedrība
Atzinums iesniegts
11.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
Punkta 2.11. apakšpunktā 2) norādīts “Izvērtēta iespēja noteiktu diagnožu pieaugušajiem RS pacientiem nodrošināt valsts apmaksātu vakcīnu pret pneimokoku infekciju. Sagatavoti grozījumi MK 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”. Pieaugušajiem RS pacientiem ar noteiktām diagnozēm pieejama valsts apmaksāta vakcīna pret pneimokokiem (ik gadu vakcinēti 20 pieaugušie, kas slimo ar RS)”. Aicinām sniegt informāciju par minēto MK noteikumu izmaiņām – kurām diagnozēm plānota apmaksāta vakcīna pret pneimokokiem?  Ne visiem reto slimību pacientiem tā ir nepieciešama, tāpēc uzsveram plaušu hipertensijas pacientu nepieciešamību veikt šo vakcināciju un līdzestības aspektu (vakcīna ir dārga, ne visi pacienti to var atļauties).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plāna projekts
Priekšlikums
Tā kā Plānā ir minēti papildinājumi un grozījumi, ko iecerēts veikt citos normatīvajos aktos, tad aicinām Plāna izstrādātājus sniegt informāciju par Plāna punktu 1.6. Izvērtēt iespēju diagnostikas un slimības monitorēšanas nolūkiem ģimenes ārstiem izrakstīt  nosūtījumus uz diagnostiskajiem izmeklējumiem. Kādus izmeklējumus plānots nodot ģimenes ārsta rīcībā; kuri no tiem var tikt apmaksāti ārpus Latvijas, kā norādīts Plānā?
Šie jautājumi ir svarīgi plaušu hipertensijas pacientiem, jo mums ir nepieciešams veikt 1-2 reizes gadā BNP laboratorisko izmeklējumu, lai monitorētu sirds veselības stāvokli un terapijas efektivitāti.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plāna projekts
Priekšlikums
Tā kā Plānā ir minēti papildinājumi un grozījumi, ko iecerēts veikt citos normatīvajos aktos, tad aicinām Plāna izstrādātājus sniegt informāciju par plāna punktu 1.3. Paplašināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo laboratorisko izmeklējumu “grozu” un sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Noteikumos Nr. 555. Kādus izmeklējumus paredzēts segt no budžeta līdzekļiem šā punkta ietvaros?
Piedāvātā redakcija
-
4.
Plāna projekts
Priekšlikums
Ierosinām 57.lpp. punkta 3.1. apakšpunkta 2) tekstu “Izstrādātas klīniskās rekomendācijas ar speciālistu novērtēšanas protokolu paraugiem un pacienta ceļa kartēm. Izstrādāti novērtēšanas kritēriji RS pacientu nosūtīšanai uz rehabilitāciju vai paliatīvo aprūpi, balstoties uz pierādījumiem balstītiem un starptautiski atzītiem novērtēšanas instrumentiem” papildināt ar “.. balstoties uz pierādījumiem balstītiem un starptautiski atzītiem novērtēšanas instrumentiem, un attiecīgajai retajai slimībai atbilstošām starptautiski pieņemtām rehabilitācijas programmām un vadlīnijām”. Lūdzam šādā veidā papildināt 3.1.2. punkta rezultātu aili un politikas rezultātu MS Excel tabulu. Pamatojums: reto slimību rehabilitācija un fizioterapija pasaulē attīstās, daļai reto slimību diagnožu ir izstrādātas starptautiski aprobētas rehabilitācijas un fizioterapijas programmas ar pietiekamiem klīniskajiem pētījumiem un datiem, kas apliecina šo programmu efektivitāti pacientu veselības stāvokļa uzlabošanā un dzīves kvalitātes paaugstināšanā. Tā kā reto slimību diagnozes bieži vien ir komplicētas, arī to rehabilitācijā būtu izmantojamas tādas programmas un metodes, kas jau ir sevi apliecinājušas un kuras ārstniecības personas var apgūt pieredzes apmaiņas un zināšanu papildināšanas ceļā, piemēram, ārvalstu centros, mācību konferencēs, stažējoties utt.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam izņemt Plāna 28.lpp. atzīmēto informāciju, ka BKUS ir izveidota psiholoģiskā atbalsta grupa PAH pacientiem. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka šāda grupa nav izveidota un nedarbojas.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Plāna projekts
Priekšlikums
Aicinām Plāna informatīvajā daļā korekti norādīt Pulmonālās hipertensijas biedrības nosaukumu saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistrā oficiāli reģistrēto nosaukumu:
- 9.lpp. “Pulmonārās hipertensijas biedrību” nomainīt uz “Pulmonālās hipertensijas biedrību”;
- 41.lpp. “Latvijas Pulmonālās hipertensijas biedrība” nomainīt uz “Pulmonālās hipertensijas biedrība” (bez vārda “Latvijas”).
Piedāvātā redakcija
-