Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt protokollēmuma papildināšanu ar jaunu punktu, kas ir saistīts ar  papildu finansējuma piesaistes nepieciešamību vidējās profesionālās izglītības iestādēm, lai  pēc vidējās profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo uzņemšanas kapacitātes izvēršanas (protokollēmuma 2.1.punkts) būtu iespēja kāpināt izglītojamo īpatsvaru profesionālās vidējās izglītības programmās.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka vairāku protokollēmuma iepriekšējos punktos doto uzdevumu noteiktais izpildes termiņš ir pēc 15.punktā noteiktā termiņa, lūdzam izvērtēt šajā punktā noteikto termiņu  un noteikt to samērīgi ar doto uzdevumu termiņu, vai arī precizēt 15.punkta ievaddaļu ar norādi par to kādos konkrēti  protokollēmuma punktos minēto reformu ieviešanai nepieciešamas  15.punkta apakšpunktos uzskaitītās izmaiņas normatīvajos aktos. 
Piedāvātā redakcija
-