Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
26.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ievērojot Tieslietu ministrijas iepriekš izteikto iebildumu, atkārtoti lūdzam pārskatīt projekta sadaļas "Uzdevumu kopsavikums" norādītās līdzatbildīgās institūcijas. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabinets nevar uzdot uzdevumu institūcijām, kas nav tā padotībā vai kuras nepilda valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus. Savukārt nevalstisko organizāciju iesaiste politikas plānošanā var tikt īstenota arī neparedzot konkrētus uzdevumus.
Piedāvātā redakcija
-