Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
04.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepieciešams skaidrojums, vai noteikumu projekta 22.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos atbalstu var saņemt arī mājsaimniecības, kuru siltumapgāde vismaz pēdējo trīs kalendāro gadu laikā ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo, kas tiek kurināta un saņemta ar centralizētās siltumapgādes sistēmas palīdzību. T.i., ja centralizētās siltumapgādes komersants siltumenerģiju ražo no šķeldas un nodrošina siltumenerģiju mājsaimniecībām, vai mājsaimniecības var pretendēt uz atbalstu, piemēram, saules paneļu uzstādīšanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepieciešams skaidrojums, kurš ir tiesīgs sagatavot noteikumu projekta 24.punktā noteikto pamatojumu un kurš ir tiesīgs sniegt apliecinājumu par minētajiem noteikumiem.
Piedāvātā redakcija
-