Atzinums

Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
05.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
8.2. Cita informācija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu vienotu pieeju informācijas par noteikuma projekta ietekmes uz horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" atspoguļošanu noteikumu projektu anotācijās, lūdzam informāciju, kas ir sniegta sadaļas  1.3. "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi, LĪDZDALĪBAS FONDA UN FINANŠU INSTRUMENTU IEVIEŠANA" priekšpēdējās divās  rindkopās, pārcelt  uz šo sadaļu  (skatīt LM/TM izstrādātās Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027)”, 4.4.sadaļa "MK noteikumu anotācijas aizpildīšana", pieejamas šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/media/19610/download?attachment 
Piedāvātā redakcija
-