Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Satversmes aizsardzības birojs
Atzinums iesniegts
29.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam šo normu par Satversmes aizsardzības biroja lēmumu, pieprasījumu vai tiesisko pienākumu pārsūdzības kārtību saskaņot ar Ģenerālprokuratūru. Lūdzam precizēt likumprojekta 12.panta piektās daļas 2.punktu ievērojot analoģiju un principus ar 12.panta piektās daļas 1.punktu. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam papildināt 37.panta ceturto daļu ar papildus teikumu par pienākumu kiberincidentu novēršanas institūcijai informēt Satversmes aizsardzības biroju par ievainojamību kritiskās infrastruktūras sistēmā.
Piedāvātā redakcija
Ja ievainojamības atklāšanas ziņojumā sniegtā informācijā par ievainojamību kiberincidentu novēršanas institūcijas vērtējumā ir pamatota, kiberincidentu novēršanas institūcija par to nekavējoties informē attiecīgo subjektu un Satversmes aizsardzības biroju, ja tas ir attiecināms uz kritisko infrastruktūru.
3.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ar pārejas noteikumiem ir uzdots Ministru kabinetam izstrādāt virkni Ministru kabineta noteikumus līdz 2024.gada 1.oktobrim. Lūdzam skaidrot par šāda termiņa izpildes iespējamību un iespējamo rīcību, ja šādi noteikumi netiks izdoti līdz noteiktajam laikam.
Piedāvātā redakcija
-