Atzinums

Projekta ID
21-TA-353
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā ir iekļauts apraksts par no likuma "Par nodokļiem un nodevām" izrietošo pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšanu. Taču vēršam uzmanību, ka likums "Par nodokļiem un nodevām" reglamentē arī nepareizi piedzīto maksājumu summu atmaksu (16.panta pirmās daļas 8.punkts, 28.panta pirmā daļa), kas, mūsuprāt, drīzāk būtu attiecināms uz nekorektu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu (saistībā ar kadastrālās vērtības izmaiņām) un tā atmaksas pieprasīšanu. Lūdzam anotācijā atspoguļot šo regulējumu, kā arī pārskatīt, vai nav nepieciešams veikt precizējumus likumprojekta iekļautajā likuma 93.3 pantā.
Piedāvātā redakcija
-