Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1852
Atzinuma sniedzējs
Klimata un enerģētikas ministrija
Atzinums iesniegts
07.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekta 1.pantā paredzētajā Enerģētikas likuma 1.panta 6.punktā noteikts, ka drošības rezerves ir noteikta apjoma valsts īpašumā esošie naftas produkti, kas izveidota kā rezerve, lai krīzes situācijā Latvijā tiktu nodrošināta apgāde ar naftas produktiem.  Līdz ar to Likumprojektā būtu jānosaka, kāda veida krīzes situācijas Latvijā ir iespējamas, kurās tiks izmantotas drošības rezerves, kā arī jānosaka kārtība, kādā drošības rezerves attiecīgajā krīzes situācijā tiek izmantotas.

Likumprojektā ietvertais regulējums (4.pantā paredzētais Enerģētikas likuma 73.pants) attiecas tikai uz enerģētiskās krīzes laiku.

Ņemto vērā minēto, Likumprojekts jāpapildina ar jaunām normām, nosakot, kāda veida krīzes situācijās papildu enerģētiskai krīzei var izmantot drošības rezerves, kā arī nosakot Ministru kabinetam pilnvarojumu noteikti kārtību, kā šādā gadījumā drošības rezerves tiek pārdotas un kam ir tiesības pieprasīt drošības rezervju pārdošanu. Ja minētās normas tiek iekļautas Enerģētikas likuma XI. nodaļā  “Enerģētiskā krīze”, Likumprojektā būtu jāietver norma, ar kuru tiek atbilstoši mainīts Enerģētikas likuma XI. nodaļas nosaukums.
 
Piedāvātā redakcija
-