Atzinums

Projekta ID
23-TA-261
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 2.2.apakšpunkta redakciju, paredzot, ka Cilvēkkapitāla attīstības padome sagatavos priekšlikumus par attiecīgajiem atbalsta pasākumiem.  
Piedāvātā redakcija
2.2. noteikt cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus minēto mērķu sasniegšanai, sagatavojot priekšlikumus par atbalsta pasākumiem cilvēkkapitāla attīstīšanai, kā arī veicot uzraudzību par paveikto;

 
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” norādīt, ka Ekonomikas ministrija Padomes sekretariāta funkcijas pilda tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-