Atzinums

Projekta ID
22-TA-1524
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
03.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Aicinām vēlreiz izvērtēt projektā paredzētās grozāmā likuma V nodaļas atbilstību vispārīgajām juridiskās tehnikas prasībām, ievērojot arī turpmāk norādītos apsvērumus.

1. Tā kā projektā ir paredzēts tikai viens administratīvais pasākums, tad nav iespējams veidot šādu pasākumu uzskaitījumu, proti, nav nepieciešams lietot vārdu "šādu" (grozāmā likuma 20. panta otrā daļa).

2. Izvērtējams saikļu "un" un "vai" lietojums. Ja konkrētajā gadījumā ir nepieciešama vienlaikus divu priekšnoteikumu iestāšanās, lieto saikli "un" (kumulatīva pazīme), bet, ja vēlas norādīt, ka pietiek ar viena priekšnoteikuma iestāšanos, lieto saikli "vai" (alternatīva pazīme) (Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja, 2002, 99. lpp.). Piemēram, projektā izmantotajās iekšējās atsaucēs, norādot piemērojamās sankcijas, domājams, būtu lietojams saiklis "vai" (piemēro tikai vienu no attiecīgajām sankcijām).

3. Aicinām pārskatīt iekšējo atsauču lietojumu. Atsauce ir līdzeklis, kā saīsināt un vienkāršot likuma tekstu, jo, izmantojot atsauces, nav jāraksta viss jau reiz uzrakstītais teksts pilnībā. Vienlaikus jāatceras, ka atsauces ir jālieto saprātīgi un pamatoti, jo to pārmērīga lietošana var sarežģīt likuma satura uztveri. Iekšējā atsauce sasaista paša likuma normas, lai nebūtu atkārtoti jāraksta viens un tas pats regulējums vairākās vietās (Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, https://tai.mk.gov.lv/book/1/chapter/98). Tā kā projektā ir skaidri saprotams, ko ietver sankcijas un administratīvi pasākumi, tad nav nepieciešams katru reizi norādīt, kurā likuma vienībā sankcijas vai administratīvais pasākums ir minēts.

Piemēram, projektā paredzēts, ka Latvijas Banka var piemērot šā panta otrajā daļā minēto administratīvo pasākumu vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā minētajām sankcijām. Šādā regulējumā iekšējās atsauces nav nepieciešamas. Projektā nav citu administratīvu pasākumu vai sankciju, sistēmiski skatoties, regulējums arī bez iekšējām atsaucēm ir pilnībā saprotams.
 
Piedāvātā redakcija
-