Atzinums

Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
30.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Pozīcijai 4.2. cena bez PVN nesakrīt ar cenu ar PVN.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Lūgums noteikt reālu noteikumu spēkā stāšanās laiku.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Atzīmējam, ka anotācijas 3.sadaļā ir sniegta vispārīga informācija par plānoto ieņēmumu palielinājumu un ir norādīts, ka Dienests ir pārskatījis visu maksas pakalpojumu izcenojumus. Ņemot vērā, ka ieņēmumu palielinājums tiek plānots ievērojamā apmērā (3,8 milj. euro), lūdzam iekļaut anotācijā plašāku kopsavilkumu par plānotajiem maksas pakalpojumu izcenojumu palielinājumiem, paskaidrojot galvenās pozīcijas, kas veido papildu ieņēmumus un attiecīgi arī plānotos izdevumus.
 
Piedāvātā redakcija
-