Atzinums

Projekta ID
23-TA-3184
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Finanšu ministrija konceptuāli neiebilst pret jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē, ja izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiek ievietots ar Finanšu ministriju š.g. 11.decembrī elektroniski saskaņotais precizētais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, precizējot protokollēmuma projekta 3.punktu un papildinot to ar 4.punktu šādās redakcijās:

"3. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, ka likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" 2024. gadā ietaupītais finansējums 193 000 euro apmērā tiks novirzīts Krāslavas novada pašvaldībai, lai nodrošinātu Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas uzturēšanas izmaksu segšanu līdz izglītības iestādes slēgšanai 2024. gadā, nodrošinot nepārtrauktu izglītības procesa īstenošanu 2023./2024. mācību gadā.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2024. gada 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par atlikušo Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" 2024. gadā ietaupītā finansējuma novirzīšanu prioritāriem izdevumiem.".

 
Piedāvātā redakcija
-