Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1311
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
26.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam svītrot Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" (turpmāk – Noteikumi Nr. 291) 13.punktu, jo arī jaunajā redakcijā izteiktajā Noteikumu Nr. 291 2.pielikumā būs 7. un 8.punkts un, līdz ar to lasot Noteikumu Nr. 291 13. punktu gramatiski, no tā izrietēs, ka arī jaunajā redakcijā izteiktā Noteikumu Nr. 291 2. pielikuma 7. un 8. punkts ir spēkā līdz 2023. gada 31.maijam.
 
Piedāvātā redakcija
-