Atzinums

Projekta ID
22-TA-3431
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
LIZDA lūdz no anotācijas izslēgt teikumus: "Analizējot Valsts izglītības informācijas (turpmāk - VIIS) datus par 2021./2022.macību gadu, secināts, ka mazāka darba slodze par 0,9 likmēm Latvijā ir 44% skolotāju, savukārt novados, kur skolotāju resurss tiek izmantots ļoti pārdomāti, tie ir 25% no pašvaldību skolotājiem. Ir vērojama sakarība starp skolotāju noslodzi, skolēnu/skolotāju attiecību un skolotāju slodzes sastāvu.  Izglītības iestādēs ar zemu skolēnu/skolotāju attiecību skolotāji strādā nepilna laika slodzes darbu, šiem skolotājiem tiek atmaksāts neliels stundu skaits citu pienākumu veikšanai", jo slodzes likmei nav tieša ieteikme uz slodzes sabalansētības nepieciešamību, t.i., sabalansēta slodze jānodrošina gan tam pedagogam, kam ir iespēja vai kas ir izvēlējies strādāt nepilnu slodzi (piemēram 5 stundas nedēļā), gan arī tam pedagogam, kas ir piekritis strādāt vairāk kā vienu likmi (40 stundas nedēļā).

Vienlaikus ar grozījumu noteikumu 13.2., 24. un 25.punktos izslēgšanu no šo grozījumu paketes, LIZDA lūdz izlēgt no anotācijas rindkopas:
1) "Noteikumu projekts paredz precizēt 13.2. apakšpunktā noteikto normu, precizējot, ka pašvaldība aprēķinot finansējumu atbalsta personālam un administrācijai neņem vērā mērķdotācijas apmēru bērnu no piecu gadu izglītošanā nodarbināto pedagogiem un skolotājiem logopēdiem. Šāda kārtība ir bijusi arī iepriekš un nav plānots to mainīt, ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības programmas īsteno gan pie vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēm, gan pirmsskolas izglītības iestādēm.";
2) "Noteikumu projekts paredz precizēt 24.punktā noteikto normu, precizējot, ka reģionālais koeficients tiek koriģēts vienu reizi, savukārt piemērots nemainīgi četriem gadiem. Lai pašvaldības būtu informēts kāds tieši koeficients tiks piemērots turpmākos četrus gadus aprēķinot mērķdotāciju, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija) to publiskos ministrijas tīmekļvietnē."
3) "Šobrīd noteikumu Nr.376 17.punktā ir noteikts, ka pēc mērķdotācijas sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabineta pašvaldības 20 darbdienu laikā sadala un apstiprina mērķdotāciju izglītības iestādēm un ievada VIIS informāciju par katrai izglītības iestādei apstiprināto mērķdotācijas apmēru. Savukārt noteikumu Nr.376 25.punktā noteikts, ka aprēķinot papildu finansējumu, ņem vērā skolēnu un skolotāju skaita attiecību iepriekšējā gada 15.oktobrī. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojumu par mērķdotācijas sadali pašvaldībām pieņem septembra beigās vai oktobra sākumā, pašvaldības informāciju par finansējumu var ievadīt 20 darbdienas, kas var būt vēlāk nekā 15.oktobris. Lai novērstu neprecīzu datu izmantošanu aprēķinu veikšanai, grozījumi noteikumu projektā paredz pagarināt termiņu no 15.oktobra uz 1.novembri."

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
LIZDA lūdz izslēgt 13.2.punkta grozījumus no šīs grozījumu paketes, jo:
1) grozījumi nav saistīti ar streika sarunu vienošanos;
2) grozījumi nav steidzami virzāmi;
3) par šiem grozījumiem ir nepieciešama papildus diskusija.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
LIZDA lūdz izslēgt 24.punkta grozījumus no šīs grozījumu paketes, jo:
1) grozījumi nav saistīti ar streika sarunu vienošanos;
2) grozījumi nav steidzami virzāmi;
3) par šiem grozījumiem ir nepieciešama papildus diskusija.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
LIZDA lūdz izslēgt 25.punkta grozījumus no šīs grozījumu paketes, jo:
1) grozījumi nav saistīti ar streika sarunu vienošanos;
2) grozījumi nav steidzami virzāmi;
3) par šiem grozījumiem ir nepieciešama papildus diskusija.
Piedāvātā redakcija
-