Atzinums

Projekta ID
23-TA-1820
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Studentu apvienība
Atzinums iesniegts
15.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir iepazinusies ar grozījumiem Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" un aicina dzēst anotācijas 1.3. punkta risinājuma apraksta 2. punktu, ņemot vērā, ka grozījumu projekts neparedz mainīt paaugstinātās stipendijas apmēru. 
Piedāvātā redakcija
1) Lai nodrošinātu valsts izglītības iestādēs nepieciešamo skolotāju skaitu, veicinātu vidējās izglītības absolventu interesi par studijām tematiskās jomas “Pedagogu izglītība un izglītības zinātne” programmu grupā “Pedagogu izglītība” (turpmāk – studijas pedagoģijā), it īpaši prioritārajās studiju programmās: STEM priekšmetu, Eiropas Ekonomiskās zonas valodu un speciālās izglītības jomās, ir nepieciešams sniegt mērķētu atbalstu studējošajiem no valsts budžeta līdzekļiem. 4.1.1.1 apakšpunkts paredz ministrijai un augstākās izglītības iestādei slēgt līgumu par noteiktu speciālistu sagatavošanu noteiktu studiju programmu studējošajiem, tostarp studiju programmu grupā “Pedagogu izglītība”.
2) 4.2  punkts paredz, ka tematiskās jomas “Pedagogu izglītība un izglītības zinātne” programmu grupas “Pedagogu izglītība” studējošajiem tiks piešķirta stipendija 300 euro apmērā konkursa kārtībā. Finansējums tiks nodrošināts, balstoties uz likumā  “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” apstiprināto prioritāro pasākumu “Augstākā izglītība” (15_37_P) piešķirto papildu finansējumu jauno un topošo pedagogu sagatavošanai.
Kopumā prioritārā pasākuma finansējuma izlietojums ir plānots sekojošs:
 
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Aicinām iestrādāt nosacījumus noteikumu 4.1.1 apakšpunktā minētiem studentiem, kuri studē jau tālākos studiju gados, taču nav izpildījuši kādu no minētajiem nosacījumiem iepriekšējos studiju gados, ņemot vērā, ka šādi nosacījumi iepriekš nav bijuši aktuāli un attiecīgi precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-