Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
31.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Projekta anotācijas tekstā (kā arī Projekta tekstā) aizvietot vārdu savienojumu "personas datu apstrādes pārzinis" ar vārdu savienojumu "personas datu pārzinis" vai "datu pārzinis" attiecīgā skaitlī un locījumā.
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controllerprocessor/what-data-controller-or-data-processor_lv
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aizstāt projekta 6.punktā ietvertajā Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi" 3.5.apakšpunktā vārdus "Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā" ar vārdiem "valsts informācijas sistēmā "Fizisko personu reģistrs"".
Piedāvātā redakcija
-