Atzinums

Projekta ID
23-TA-1162
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļā norādīto teikumu: "Ņemot vērā situācijas attīstību Ukrainā un identificētās vajadzības, kā arī jaunizveidoto globālo Ukrainas rekonstrukcijas donoru platformu G7 valstu grupas [4] paspārnē, Latvijas iesaistei Ukrainas rekonstrukcijā 2023.gadam likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ietvaros ir paredzēts finansējums Ukrainas atbalstam." ar tam paredzētā finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
Ņemot vērā situācijas attīstību Ukrainā un identificētās vajadzības, kā arī jaunizveidoto globālo Ukrainas rekonstrukcijas donoru platformu G7 valstu grupas [4] paspārnē, Latvijas iesaistei Ukrainas rekonstrukcijā 2023.gadam likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ietvaros ir paredzēts finansējums 5 110 877 euro Ukrainas atbalstam.
 
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegto informāciju papildināt ar Latvijas eksperta norīkošanai Eiropas Komisijā darbam ar Ukrainas rekonstrukcijas jautājumiem 2023.gadā nepieciešamā finansējuma detalizētu aprēķinu.

 
Piedāvātā redakcija
-