Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt un precizēt ziņojumu, novēršot tehniskas kļūdas (nekorektas vārdu galotnes, pārrakstīšanās kļūdas u.c.), piemēram, bet ne tikai 59. punktā ("pārbaude izvērtē iesniegto projekta iesniegumu") u.c.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam tehniski precizēt ziņojuma 61. un 62. punktu, atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 18.jūlija regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046, par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 136. pantu, nevis punktu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ziņojuma 62. punkts attiecas uz nozares ekspertiem, nevis finansējuma saņēmējiem, lūdzam atbilstoši precizēt minētā punkta tālākos apakšpunktus.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka attiecīgās investīcijas īstenošanai Ekonomikas ministrijas struktūrvienības kā finansējuma saņēmēja funkcijas tiks detalizētāk noteiktas ar iekšējo normatīvo aktu (lēmumu), nevis vienošanos par projekta īstenošanu, lūdzam atbilstoši precizēt ziņojuma 59., 60. un 69. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam ziņojumā konsekventi norādīt, vai paredzēts iesniegt projekta iesniegumu vai projekta pieteikumu.
Piedāvātā redakcija
-