Atzinums

Projekta ID
22-TA-3334
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
06.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Vēršam uzmanību, kavirzot TA projektu nav ievērots MK kārtības ruļļa (MK 07.09.2021. not. Nr. 606) 52.1. punkts par saskaņojumu ar Valsts kanceleju,ja projekts attiecas uz atlīdzības izmaiņām. 
6.2. sadaļā norādīts, ka atlīdzībai tiek ieplānoti katru gadu 58 800 euro. Vēršam uzmanību, ka 2023.gadā vairs paliek mazāk kā pilni 11 mēneši. Vienlaikus lūdzam detalziēti norādīt kam ir paredzēti minētie 58 800 euro katru gadu (mēnešalagas palielinājumiem, citiem atlīdzības elemetiem - norādit kādiem un cik lielā apmērā). 
Piedāvātā redakcija
-