Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
10.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Noteikumu projekta 12.8. punkts paredz apstrādāt šādus datus -  personas kods (unikālais identifikācijas nr.), veiktās darbības, laiks. Savukārt Noteikumu projekta Anotācijā ir iekļauta informācija, ka tiks apstrādāti tādi personas identificējoši dati, kā personas kods/ID Nr., pieslēgšanās laiks un veiktās darbības, un šie dati ir minimālais komplekts, kas tiks izmantots primāri, lai kategorizētu portāla lietotāju profilus pa portāla lietotāju grupām, t.sk., izejot no lietotāju un DAGR pieejamiem datiem.

Norādām, ka Noteikumu projekta norādītais datu veids - laiks - ir neskaidrs, ieteicams būtu to precizēt līdzīgi, kā Anotācijā - pieslēgšanās laiks.
Piedāvātā redakcija
-