Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība"
Atzinums iesniegts
22.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Joprojām rosinām visām pašvaldībām noteikt vienotus atbalsta nosacījumus, izsakot Noteikumu projekta punktus šādā redakcijā:


 
Piedāvātā redakcija
16. Maksimāli pieejamais ERAF finansējums vienam projektam šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai katras pašvaldības teritorijā ir 700 000 euro
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Joprojām rosinām visām pašvaldībām noteikt vienotus atbalsta nosacījumus, izsakot Noteikumu projekta punktus šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
17. Maksimāli pieejamais ERAF finansējums vienam projektam šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai katras pašvaldības teritorijā ir 700 000 euro