Atzinums

Projekta ID
23-TA-1820
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
29.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
LDDK aicina izvērtēt iespēju līdzekļus, kas paliek pāri pēc stipendiju izmaksas studējošajiem, kuri studē kādā no skolotāju sagatavošanas studiju programmām prioritārajās mācību jomās, novirzīt augstkolu organizētām un piešķirtām izcilības balvām skolotājiem, kuri strādā kādā no prioritārajām mācību jomām.

Skaidrojam, ka LDDK ieskatā finansējuma mērķis ir sekmēt indivīdu interesi un motivāciju studēt pedagoģiju un strādāt pedagoga profesijā kādā no prioritārajām mācību jomām. Aicinām visu finansējumu novirzīt tieši ar prioritārajām jomām saistītiem topošajiem un esošajiem pedagogiem. LDDK ieskatā finansējums pamatā novirzāms mērķim, ko ir iecerējis tiesību akta izstrādātājs, vienlaikus uzskatām, ka tie līdzekļi, kas paliek pāri pēc stipendiju izmaksas prioritāro mācību jomu studējošajiem, būtu novirzāmi prioritāro mācību jomu skolotāju prēmēšanai par izcilu darbu. Aicinām augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas, veidot izcilības balvas labakajiem pedagogiem prioritārajās mācību jomās un finansējumu pedagogu prēmēšanai iegūt, ja paliek pāri līdzekļi pēc stipendiju izmaksas studējošajiem prioritārajās mācību jomās.
Piedāvātā redakcija
-