Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
12.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
2. Informatīvā ziņojuma 4. nodaļā “Turpmākā rīcība” esošajā Rīcības plānā nepieciešams izvērtēt un precizēt ailes “Atbildīgās iestādes” un “Līdzatbildīgās institūcijas” saistībā ar atbildīgo vai līdzatbildīgo institūciju norādi “zinātniskās institūcijas”. Vēršam uzmanību, ka informatīvajā ziņojumā pilnā apjomā nevar izmantot Zinātniskās darbības likuma 1. panta pirmās daļas 7. punktā esošo termina skaidrojumu, jo Ministru kabinets ar attīstības plānošanas dokumentu un tam pievienotu tiesību aktu nevar paredzēt dažādus uzdevumus zinātniskām institūcijām, kā arī citām juridiskām personām, kuras nav Ministru kabineta padotībā. Atbilstoši izveidotajai valsts pārvaldes sistēmai ailē “Atbildīgās iestādes” nepieciešams norādīt ministriju līmeņa noteiktu jomu vadošās iestādes. Savukārt ailē “Līdzatbildīgās institūcijas” konkrētu jomu zinātniskās institūcijas, kā arī citas juridiskās personas nepieciešams identificēt, korekti norādot iestāžu vai juridisko personu nosaukumus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Tieslietu ministrijā ir izskatīts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „ Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) un tam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts (turpmāk – projekts) un par tiem izsakām šādus iebildumus.
1. Tieslietu ministrija vēlas norādīt, ka Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr.606 “Ministru kabineta kārtības rullis” 47. punkts paredz, ka informatīvais ziņojums ir informācija vai pārskats par Ministru kabineta kompetencē esoša jautājuma risināšanas gaitu, par Ministru kabineta atbalstīta plānošanas dokumenta īstenošanu vai tiesību akta izpildi, un tajā neietver konceptuālus jautājumus. Savukārt informatīvā ziņojuma un projekta nosaukumā un arī saturā, kā piemēram, informatīvā ziņojuma 4. nodaļā “Turpmākā rīcība” esošajā Rīcības plānā paredzētie uzdevumi nepārprotami norāda, ka Ministru kabineta sēdē izskatāmais projekts varētu būt atbilstoši sagatavots un noformēts attīstības plānošanas dokuments. Ievērojot minēto, informatīvo ziņojumu un projektu nepieciešams pārstrādāt atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” paredzētajām prasībām. Vienlaikus norādām, ka Ministru kabineta rīkojuma projektā, ar kuru tiks apstiprināts atbalstīta plānošanas dokuments, jānorāda atbildīgās iestādes (ministrijas) un šādus uzdevumus nevar veidot kā atsauces uz atbalstītas plānošanas dokumenta tekstu.

 
Piedāvātā redakcija
-