Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nav skaidrs, kādēļ noteikumu 19.9. apakšpunkts izteikts attiecīgā redakcijā, salīdzinot ar pašreizējo apakšpunkta redakciju. Proti, šobrīd noteikumu 19.9. apakšpunkts paredz, ka, pieprasot ilgtermiņa vīzu, ārzemnieks iesniedz citstarp dokumentus, kas pamato, ka viņa ieceļošanas mērķis atbilst šo noteikumu 20.1. apakšpunktā vai 21.2 punktā minētajam gadījumam. Ņemot vērā projekta 6. punktā paredzēto grozījumu noteikumu 20. punktā, projekta 5.2. apakšpunktā ietvertā norāde uz vienu no gadījumiem ("ieceļošanas mērķis ir dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai") ir saprotama, taču nav saprotams, kādēļ ietverts papildinājums (proti, ietverta norāde arī uz "uzturēšanās atļaujas saņemšanu Latvijas Republikā") un kādēļ nav ietverta atsauce uz 21.2 punktā minēto gadījumu. Skaidrojums par minētajām izmaiņām nav ietverts arī anotācijā. Attiecīgi lūdzam precizēt projektu vai sniegt pamatotu skaidrojumu anotācijā par paredzētajām izmaiņām un to nepieciešamību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Aicinām konsekventi lietot iekšējās atsauces, kur tas ir piemēroti un nepieciešams, tādējādi arī ievērojot noteikumos pašlaik izmantoto tiesību normu stilistiku. Piemēram, projekta 7. punktā izteiktajā noteikumu 23.1. apakšpunktā un 23.2. apakšpunktā tiesību normas veidotas atšķirīgi - 23.1. apakšpunktā ir vārdiska norāde "ja viņam, uzturoties ārvalstī, uzturēšanās atļauja ir zudusi", savukārt 23.2. apakšpunktā ir atsauces uz 21.1 vai 21.2 punktā minētajiem gadījumiem.
Piedāvātā redakcija
-