Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Saskaņā ar likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (redakcijā, kas stājās spēkā 19.07.2917.) Valsts ieņēmumu dienesta muitas policija un finanšu policija tika apvienotas vienā izmeklēšanas iestādē - Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijā. Atbilstoši minētā likuma pārejas noteikumu 38.punktam līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanas citos normatīvajos aktos ar terminu "finanšu policija" un "muitas policija" saprot terminu "nodokļu un muitas policija". 
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt noteikumu 61.7. un 61.2 4. apakšpunktu, aizstājot "Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policija" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija".
Piedāvātā redakcija
-