Atzinums

Projekta ID
23-TA-1129
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
21.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Priekšlikums
Tā kā sistēmas projektēšana un datu apmaiņas tiks precizētas izstrādes gaitā, tad jāparedz riski, ka datu ieguvei var nākties veikt pielāgojumus trešo pušu informācijas sistēmās un tas prasīs gan papildus līdzekļus (kuri projektā nav paredzēti), gan laiku. Tas viss kopumā var apdraudēt sistēmas pilvērtīgu ieviešanu un darbināšanu.
Rosinām vismaz anotācijā atspogoļot šos riskus, kā arī paredzēt darbības scenārijus papildus līdzekļu piesaistei.
Piedāvātā redakcija
-