Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
23-TA-675
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Aicinām ietekmi uz publiskām personām norādīt 7.sadaļā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
1. Noteikumi nosaka bērnu nometņu (turpmāk – nometne) organizēšanas un darbības kārtību.
Priekšlikums
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"  (turpmāk - MK noteikumi Nr.981) izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1panta pirmo daļu, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska subjektiem. Taču MK noteikumu Nr.981 1.punktā tas nav paredzēts. Lūdzam precizēt MK noteikumu Nr.981 1.punktu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 100.2.apakšpunktam, norādot tajā attiecīgo likuma pilnvarojumu.
Piedāvātā redakcija
-