Atzinums

Projekta ID
22-TA-1707
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
13.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ekonomikas ministrija iebilst pret informatīvā ziņojuma sadaļas "Aktivitāšu plāns" 21. uzdevumu "Iekļaut Fintech stratēģiju, kā vienu no jaunā valsts tēla stratēģijas sastāvdaļām", jo valsts tēla stratēģija jau ir izstrādāta un apstiprināta Ministru kabinetā (skatīt Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta informatīvo ziņojumu "Par vienota Latvias valsts tēla ieviešanas stratēģiju"). Turklāt, norādām, ka valsts tēls ir attīstīts tā, lai visas nozares varētu būt iesaistītas kopējā valsts tēla attīstībā, tāpēc nevis fintech nozarei ir jābūt daļai no valsts tēla, bet valsts tēlam ir jābūt daļai no fintech nozares attīstības. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ekonomikas ministrija iebilst pret informatīvā ziņojuma sadaļas "Aktivitāšu plāns" 12. uzdevuma "Veikt izvērtējumu par valsts atbalsta programmām, kur ierobežota finanšu starpniecības nozare, lai saprastu, kādi ierobežojumi pastāv attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Atkarībā no rezultātiem paplašināt esošās vai ieviest attiecīgas atbalsta programmas atbilstoši identificētai tirgus nepilnībai un valsts atbalsta regulējumam" iekļaušanu un lūdz to svītrot. 2022. gada maija sanāksmē Ekonomikas ministrija informēja Finanšu ministriju, ka šāda tirgus nepilnība nepastāv un tiek turpinātas sarunas ar finanšu nozari par to, kuras atbalsta programmas nav pieejamas. Turklāt, šobrīd atbalsta programmas ir noslēguma fāzē līdz ar to neredzam lietderīgumu šād izvērtējuma veikšanai. Informējam, ka Ekonomikas ministrija ir atvērta un atbalsta jaunu finanšu tirgus dalībnieku ienākšanu uzņēmēju kreditēšanā, taču vienlaikus vērš uzmanību, ka, piemēram, sabiedrībai "Altum" savā darbībā ir jāievēro stingri risku pārvaldības nosacījumi, it īpaši jautājumos, kas saistāmi ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību ievērošanu, kuras kopumā Eiropas Savienībā un tostarp arī Latvijā ir stingri reglamentētas, nepieļaujot atkāpes no noteiktajām normām. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam informatīvā ziņojuma aktivitāšu plāna tabulā atsevišķi nodalīt kolonnu "Mērķis / uzdevums", jo mērķis nevar būt vienlaikus uzdevums un otrādi. Attiecīgi, lūdzam precizēt katra uzdevuma mērķi, lai būtu skaidri saprotams, kas ar konkrētā uzdevuma izpildi tiks sasniegts. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izvērtēt informatīvā ziņojuma un tajā iekļautā aktivitāšu plāna struktūru, piemēram, strukturēt nepieciešamās aktivitātes atbilstoši sadaļā "Stratēģijas attīstības virzienu izpildes priekšnosacījumi un rekomendācijas" minētajam, lai būtu nepārprotami skaidrs, kuras aktivitātes palīdzēs īstenot katru konkrēto priekšnosacījumu vai rekomendāciju. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma "Kopsavilkums" sadaļā tiek minēti dati no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aptaujas, lai norādītu, cik liels īpatsvars no konkrētas tehnoloģijas tiek izmantots Latvijas finanšu sektorā. Lūgums atšifrēt minētās aptaujas nosaukumu, veikšanas laiku un aptaujāto dalībnieku skaitu, kā arī, ja iespējams, norādi, kur var detalizētāk iepazīties ar minētās aptaujas rezultātiem. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā ziņojumā sadaļā "Kopsavilkums" iekļautos FKTK aptaujas datus, kas ilustrē, ka Latvijas finanšu sektora institūcijas 5 reizes mazāk izmanto mākslīgo intelektu, 11 reizes mazāk izmanto lielos datus, bet blokķēdes tehnoloģiju izmanto 32 reizes mazāk, lūgums iekļaut analīzi, kas skaidrotu, kāpēc Latvijas finanšu sektorā tehnoloģijas tiek izmantotas tik maz (salīdzinājumā ar iepriekš minētajām valstīm, it īpaši no tām valstīm, kuru finanšu institūcijas darbojas arī Latvijā). Bez izskaidrojošas analīzes ir grūti izvērtēt, vai informatīvajā ziņojumā ierosinātās rekomendācijas ir pamatotas, vērstas uz galveno izaicinājumu risināšanu un sasniegs definēto vīziju.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Attiecībā uz informatīvā ziņojuma "Kopsavilkums" sadaļā minēto "Doing business" pētījumu, norādām, ka pētījums esošajā versijā ir partraucis savu darbību; pēdējais pētījums iznācis 2019. gada oktobrī "Doing Business 2020", līdz ar to aicinām izvērtēt nepieciešamību atsaukties uz šo pētījumu, kā arī iekļaut atsauces uz aktuālākiem pētījumiem. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūgums informatīvā ziņojuma "Kopsavilkums" sadaļā atšifrēt saīsinājumus, piemēram, MIn.
Piedāvātā redakcija
-