Atzinums

Projekta ID
22-TA-3541
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
23.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
par: 24.lpp. Apmācīto personu (tālākizglītotāju) skaits
Skaits
2020
0
15
15


Priekšlikums
Palielināt plānoto apmācāmo tālākizglītotāju skaitu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plāna projekts
Priekšlikums
Par: 21.lpp. Veikt pasākumus, lai ieviestu efektīvu „atdzišanas” (angl. – cooling-off) periodu valsts pārvaldē nodarbinātajiem.
Veikts aktuālās situācijas izvērtējums par “atdzišanas” periodu valsts pārvaldē, tā īstenošanu un kompensējošajiem mehānismiem.
Apzinot starptautisko pieredzi, sniegti priekšlikumi iespējamiem tiesiskiem risinājumiem kontroles mehānismu attīstīšanai.
Izstrādāts tiesiskais regulējums valsts pārvaldē nodarbināto “atdzišanas” perioda ieviešanai un uzraudzībai.

Priekšlikums
Pēc izvērtējuma veikšanas sniegt priekšlikumus arī “atdzišanas perioda” ieviešanas kompensējošo mehānismu ieviešanai.
Piedāvātā redakcija
-