Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Latvijas izglītības vadītāju asociācija
Atzinums iesniegts
11.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
3.1.2. nodaļas 1.kritērijā par sasniedzamību līdzam precizēt vienotus parametrus, izvēloties attālumu vai laiku. LIVA piedāvā laika mērvienību.
Piedāvātā redakcija
1. - 9. klašu grupā ceļā pavadītais laiks vienā virzienā (uz skolu / no skolas) ne ilgāks par 40 minūtēm ar pašvaldības organizētu transportu.
10.-12.klašu grupā ceļā pavadītais laiks vienā virzienā (uz skolu / no skolas) ne ilgāks par 40 minūtēm ar pašvaldības organizētu vai privātu transportu.
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt 3.1.2. nodaļas 2.tabulā minētos kvantitatīvos kritērijus.
Piedāvātā redakcija
Ārpus centriem
1.-9.klase 120 kopā, nevis pa grupām, saglabājot 1.-6.klase 60 kopā
10.-12.klase 45

Pierobeža
1.-9.klase 90 kopā, nevis pa grupām, saglabājot 1.-6.klase 60 kopā
10.-12.klase 45
 
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt MK uzdevumu Satiksmes ministrijai, lai nepārprotami 2025.gada valsts budžetā tiktu paredzēti līdzekļi attiecīgo ceļu infrastruktūras pilnveidei un ar zaļā iepirkuma saistīto transportu iegādi. Par precīziem izdevumu aprēķiniem vienoties ar attiecīgajām pašvaldībām. Šāds uzdevums dos pilnīgi pārliecību, ka sākot ar 2025.gadu SM būs pienākums paredzēt attiecīgos līdzekļus neatkarīgi no citiem ārējiem apstākļiem. Kategoriski iebilstam pret elektroautobusi iegādes pieeju un lūdzam valdībai šo jautājumu precīzi definēt kā veicamo uzdevumu SM.
Piedāvātā redakcija
Satiksmes ministrijai sākot ar 2025. gadu paredzēt valsts budžeta līdzekļus ceļu infrastruktūras pilnveidei un autotransporta iegādes atbalstam, par to apmēru vienojoties ar pašvaldībām efektīva izglītības iestāžu tīkla reorganizācijas procesa ietvaros.
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
LIVA nav pārliecības, ka aprēķinos tiks ņemti vērā arī ar dienesta viesnīcu palielinātu īpatsvaru saistītos izdevumus - sociālais atbalsts, uzturēšanās, ēdināšana.
Piedāvātā redakcija
3.3. izvērtēt nepieciešamās investīcijas izglītības infrastruktūras paplašināšanai un/vai dienesta viesnīcu celtniecībai un ar izglītojamo uzturēšanos saistītos izdevumus (ēdināšanu, sociālais atbalsts)
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā līdzšinējo pārmaiņu vadības pieredzi nozarē, lūdzam mainīt uzsākšanas termiņus. Tas ļautu daudz kvalitatīvāk veikt priekšizpēti, modelēšanu un vienošanos ar iesaistītajām pusēm. 
Piedāvātā redakcija
 Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos (ilgtspējīga skolu tīkla izveidei), paredzot pārejas laiku no 2025. gada 1. septembra līdz 2028. gada 31. augustam
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Pilnībā atbalstot iniciatīvu, lūdzam tomēr vienoties ar FM par konkrētāku redakciju attiecībā uz atbalsta mehāmismiem - piemēram, samazinātas VK % likmes, konkrētas kredītportfeļa atkāpēs no esošā regulējuma utml. 
Piedāvātā redakcija
-