Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
21.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Projekta (1 2) daļā ir noteikts, ka  pašvaldības dome nosaka institūciju, kas veic mājas (istabas) dzīvnieku labturības uzraudzību un kontroli.”
Lūdzam svītrot šo regulējumu, jo Dzīvnieku aizsardzības likuma 60. pantā jau ir minētas pašvaldības institūcijas, kuras var veikt  administratīvā pārkāpuma procesu, t.sk. par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem  (57. un 58. pants ), ja ar pārkāpumu nodarīts kaitējums cilvēkam.  Par minētajiem pārkāpumiem līdz lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija vai pašvaldības administratīvā inspekcija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Projekta (11) daļā ir paredzēts, ka pašvaldība, veicot mājas (istabas) dzīvnieku labturības uzraudzību un kontroli, ir tiesīga izdot administratīvu aktu, kas nosaka pienākumu noteiktā termiņā novērst pārkāpumu dzīvnieku labturības jomā. 
Vēršam uzmanību, ka tiesiskās noteiktības dēļ, kā arī lai konkretizētu pienākumu noteiktā termiņā novērst pārkāpumu,  pantā ir nepieciešams noteikt kādos gadījumos pašvaldība ir tiesīga izdot administratīvu aktu. Tādējādi tiktu nodrošināta administratīvā akta prioritāte attiecībā pret administratīvās atbildības principu.  
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums

Projekta 18.7 pantā paredzēts, ka pašvaldības dome saistošajos noteikumos nosaka, kurās attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētu un ciemu publiskajās vietās un kurā laikā:
1) aizliegts atrasties ar suni; 
2) aizliegts atrasties ar suni bez pavadas. 
Lūdzam papildināt panta regulējumu ar nosacījumu par apdraudējumu sabiedrības veselībai, dzīvībai vai drošībai. Šāds papildinājums nepieciešams,lai nosakot pantā minētos ierobežojumus pašvaldībai būtu pienākums izvērtēt ierobežojumu mērķi un nepieciešamību, raugoties tieši no sabiedrības drošības viedokļa, tostarp domājot par iespējamām alternatīvām, kas neparedz ierobežojumu noteikšanu. Vēršam uzmanību, ka projekta anotācija nesniedz atbildi uz jautājumu, kādēļ nepieciešama šādu ierobežojumu noteikšana. 
Otrs risinājums projekta 18.7 pantu izteikt šādā redakcijā:  "Pašvaldība pieņem lēmumu par aizliegumu atrasties ar suni vai atrasties ar suni bez pavadas  attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētu un ciemu publiskajās vietās un laikā, ja tas apdraud sabiedrības veselību, dzīvību vai drošību. " Tādējādi pašvaldība ar administratīvo aktu nevis saistošajiem noteikumiem noteiktu iepriekš minētos ierobežojumus. Savukārt atbildība par apdraudējumu jau ir noteikta Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. un 58. pantā. 
Piedāvātā redakcija
-