Atzinums

Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
10.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Papildināt sadaļu “Prasmes” ar atsauci uz DTP Rīcība virzienu 4.1. attīstības joma "Digitālās prasmes un izglītība", kur izvērstāk akcentēt digitālo prasmju nozīmi atvērtās zinātnes kontekstā, līdztekus jau minētajām prasmēm datu apstrādē un pārvaldībā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Papildināt sadaļu: 3. Atvērtās zinātnes stratēģija sadaļu Prasmes ar sasaistē ar DTP 2021-2027. 4.1.1. rīcības virzienu: Sabiedrības digitālo prasmju attīstība izglītības procesā, īpašu uzmanību pievēršos iepriekš minētajā rīcības virziena rezultātam: “3. Augstākās izglītības iestādes darbojas kā digitālās inovācijas centri”, sniedzot izvērstu skaidrojumu un iezīmējot par potenciālo augstskolu lomu un darbību inovāciju radīšanā kontekstā ar atvērtās zinātnes priekšrocībām/ieguvumiem.
Piedāvātā redakcija
-