Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
18.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām noteikumu projektā iekļauto jauno 17.9. apakšpunktu precizēt, norādot, uz ko attiecas prasība par iekšējās kontroles sistēmas izveidi. Norādām, ka, atbilstoši noteikumu projekta 17. punkta ievaddaļai, tajā noteikti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.  
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt, vai iekšējās kontroles sistēmas saturu nepieciešams noteikumu projektā regulēt tādā apjomā un tādā detalizācijas pakāpē, kā šobrīd norādīts noteikumu projekta jaunajās 24.7.1. apakšpunkta apakšvienībās. Ierosinām minētās apakšvienības svītrot vai vienkāršot, savukārt detalizētu informāciju par kontroles sistēmas saturu norādīt noteikumu projekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai precizētajā noteikumu projektā papildus iekļautajos 24.7.2. - 24.7.3.apakšpunktos noteiktie mehānismi un pasākumi ir nosakāmi kā atsevišķi dokumenti, kārtības vai tamlīdzīgi, vai tomēr iekļaujami 24.7.1.apakšpunktā minētājā iekšējās kontroles sistēmā korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai. Norādām arī, ka noteikumu projekta 17.9.apakšpunktā norādītā iekšējās kontroles sistēma ietver pārbaudīšanas, novēršanas un labošanas nosacījumus attiecībā uz korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta un dubultā finansējuma vadības procesiem, kā arī nosacījumus apstākļu noteikšanai un identificēšanai. No notiekumu projekta šobrīd nav skaidrs, vai 17.9.apakšpunktā un 24.7.1.apakšpunktā minētā sistēma ir viena un tā pati, vai arī tās ir atšķirīgas sistēmas, un kāds ir to saturs.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt 24.7.2. - 24.7.3.apakšpunkta numerāciju vai šos apakšpunktus svītrot. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām atbilstoši ārējo normatīvo aktu juridiskās tehnikas prasībām vārdus "ir pārliecinājusies" aizstāt ar vārdu "pārliecinās", "izvērtē", vai tamlīdzīgi.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt jauno noteikumu projekta 71.punktu, norādot subjektu, kam ir pienākums sniegt šajā punktā minēto informāciju un veikt citus punktā minētos pienākumus. Norādām arī, ka no punkta pašreizējās redakcijas pienākuma saturs nav viennozīmīgi skaidrs, un to nepieciešams precizēt (piemēram, nav skaidrs, vai ir pienākums sniegt informāciju vai AFP ieviešanas ziņojumu un progresa pārskatu).
Piedāvātā redakcija
-