Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
25.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi
Priekšlikums
Lūdzu atbilstoši Valsts kancelejas 2021.gadā izdotajām Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, precizēt šo anotācijas sadaļu, norādot, kādā veidā (formātā) Ministru kabineta noteikumu izstrādes procesā tika iesaistītas anotācijas 6.1.punktā minētās organizācijas (semināri, konferences, darba grupas, konsultatīvās padomes u.c.)
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Priekšlikums
Lūdzu atbilstoši Valsts kancelejas 2021.gadā izdotajām Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, precizēt šo anotācijas sadaļu, atspoguļojot būtiskākos viedokļus, priekšlikumus, kas tika saņemti no anotācijas 6.1.punktā minētajām organizācijām, un informāciju, vai un kā šie viedokļi, priekšlikumi ir ņemti vērā Ministru kabineta noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-