Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
22-TA-3813
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija"2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 435) 13.1. apakšpunktam, kas paredz, ka ir Ministru kabineta rīkojuma projektā par projekta īstenošanu iekļauj ziņas par finansējuma saņēmēju, kas īsteno projekta darbības. Proti, ja rīkojuma rīkojuma projekta 4.punkts nepieciešams, tad vārdi "projekta iesniedzēju" būtu aizstājami ar vārdiem "finansējuma saņēmēju". Vēršam uzmanību, ka tas, ka VVD kā projekta iesniedzējs tiek aicināts iesniegt projektu, izriet jau no rīkojuma projekta 2.punkta.
 
Piedāvātā redakcija
-