Atzinums

Projekta ID
23-TA-2108
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzam skaitliski precizēt MK noteikumu projekta anotācijas 1. un 4. pielikumā iekļautos izmaiņu datus ieņēmumu no maksas pakalpojumiem prognozēs un atbilstoši precizēt MK noteikumu projekta anotācijas 3. sadaļas tabulas 2024., 2025., 2026. un 2027.gada ailē “izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam” iekļautās izmaiņas un 6. punktā norādīto informāciju par izmaiņām ieņēmumu no maksas pakalpojumiem prognozēs.
Piedāvātā redakcija
-