Atzinums

Projekta ID
23-TA-2075
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
30.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Elektronisko sakaru likuma 105.panta trešajā daļā ir noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tiesības bez tiesneša atļaujas saņemt galalietotāju identificējošos datus.
Līdzīgas tiesību normas ir norādītas arī Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.13 panta trešās daļas 3.punkta a., b. un c. apakšpunktā, kas šķiet dublējošas, un dublējošas ir likumprojektā paredzētās 24.panta otrās daļas 1., 2. un 3. apakšpunktā ietvertās tiesību normas. 
Līdz ar to, lūdzam izvērtēt, kur ietvert detalizētas norādes par konkrētām datu kategorijām un attiecīgi, kur tikai norādi, ka tiesības pieprasīt galalietotāju identificējošus noslodzes datus, kas minēti (norādot konkrēti kādā) likumā.
Pamatojoties uz minēto, lūdzam izvērtēt, vai Elektronisko sakaru likuma 105.pantā būtu jāveic grozījumi, atstājot tādu tiesību normu, kas nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības centram tiesības abās jomās, gan patērētāju tiesību, gan informācijas sabiedrības pakalpojumu jomā, pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersantiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā minētos galalietotāju identificējošos datus. Vai attiecīgi lūdzam Elektronisko sakaru likumā esošo tiesību normu 105.pantā negrozīt, bet likumprojekta 24.panta otrās daļas redakciju izteikt vispārīgāku, ietverot atsauci uz Elektronisko sakaru likuma 105.pantā minētajiem galalietotāju identificējošajiem noslodzes datiem.
Piedāvātā redakcija
-