Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-62
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Biodegvielu un Bioenerģijas asociācija
Atzinums iesniegts
18.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija (turpmāk - LBBA)  ir iepazinusies ar likumprojektu «Klimata likums» (turpmāk – likumprojekts) un pauž šādus iebildumus:

- Lūdzam precizēt 1.panta 17) punktā minēto degvielas definīciju, kas šobrīd izslēdz citas alternatīvās degvielas un transporta enerģijas veidus;
- Lūdzam precizēt 1.panta 21) punktā minēto definīciju, lai skaidri atdalītu, ka 13.pantā minētais pienākums ir tiem tirgus dalībniekiem, kas piegādā degvielu galapatērētājiem, lai neuzliktu papildus administratīvo slogu atjaunojamās enerģijas ražotājiem, kas piegādā šo enerģiju citiem enerģijas vairumtirgotājiem, vai eksportē;
- Ierosinām Likumprojekta 5.pantā minēto Latvijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas mērķi 2030. gadam -17% noteikt kā saistošu katrai nozarei;
- Lūdzam likumprojekta 13.panta 3.punktā aizstāt vārdu “monitoringu” ar vārdu “uzskaiti”’;
- Vēršam uzmanību, ka šobrīd nav saprotams kā likumprojekta 13.panta nosacījumi veicinās SEG emisiju samazinājumu. Ņemot vērā šī likumprojekta mērķi, kā arī likumprojekta 13.panta nosacījumus, kas paredz, ka tiek noteikti jauni pienākumi degvielas piegādātājiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanai, tostarp, ka tiem tiek paredzēti ikgadēji ziņošanas pienākumi, lūdzam likumprojektu papildināt arī ar citām degvielas piegādātājiem saistošām prasībām, kas izriet no Direktīvas 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu 25.panta 1.punkta. Vēršam uzmanību, ka minētās direktīvas prasības aizvien Latvijas likumdošanā nav transponētas, kā rezultātā pret Latviju ir uzsākta pārkāpuma procedūra. Minētais risinājums, var kalpot kā pagaidu risinājums uz laiku līdz tiek pieņemts likumprojekts “Transporta enerģijas likums”.
Piedāvātā redakcija
-