Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
20.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Tā kā šajos Ministru kabineta noteikumos plaši tiek lietots jēdzies "sociālie mājokļi", lūdzam Anotācijā skaidrot,  ka "sociālo mājokļu" jēdziens šo Ministru kabineta noteikumu ietvaros netiek izmantots vispārējās tautsaimnieciskās nozīmes pakalpojumu izpratnē. 


 
Piedāvātā redakcija
4.3.1.3 pasākuma noteikumi nenosaka definīciju “sociālajiem mājokļiem” vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu izpratnē, kas tiek sniegts atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam (2011.gada 20.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (2012/21/ES)  2. panta 1. punkta "c" apakšpunktā noteiktajam.