Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
03.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tieslietu ministrija uztur 2023. gada 28. novembra atzinuma 1., 2., 3. un 4. punktā norādītos iebildumus. Projekta izziņā un anotācijā iekļauts skaidrojums, ka "atbilstoši 2021. gada 6. jūlija Eiropas Savienības Padomes īstenošanas lēmumam Nr. 10157/21 "Par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu" starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju kā donoru ir panākta vienošanās, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma horizontāliem izslēgšanas kritērijiem piemēro tādu pašu praksi kā attiecībā uz Eiropas Savienības investīcijām, tas ir, Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta pirmās daļas 1.- 4. punktā noteiktos izslēgšanas noteikumus". Taču tas nekādi nenovērš iebildumos norādītos trūkumus. Turklāt konkrētajā gadījumā ir izvēlēta no Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likuma sistēmas atšķirīga pieeja atbalsta piešķiršanas kritēriju regulējumā (likumdevēja un Ministru kabineta kompetences sadalījumā).

Projektā nav iekļautas arī Tieslietu ministrijas 2023. gada 15. decembra e-pastā nosūtītās iespējamās tiesību normu redakcijas, kas varētu novērst vismaz daļu no iebildumiem. Tāpat, neskatoties uz 2023. gada 12. decembra sanāksmē runāto, protokollēmuma projektā nav iekļauts pienākums izstrādāt atbilstošus likuma grozījumus, lai novērstu konstatētās problēmas.

Ievērojot minēto, šobrīd nav iespējams atbalstīt attiecīgo projektā ietverto regulējumu un uzturami iepriekš izteiktie iebildumi.


 
Piedāvātā redakcija
-