Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
29.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
1. Ministru kabineta noteikumu grozījumos vairs nav ietverta norma, kas nosaka, ka  nepieciešams vispirms vērsties pie cita finansētāja finansējuma saņemšanai un saņemt atteikumu aizdevuma piešķiršanai, ja komersants vēlas saņemt atbalstu sabiedrībā ALTUM.
Proti, ja projektu pieteiks ALTUM, to finansēs ALTUM. Turklāt, citi iespējamie finansētāji nebūs informēti par projekta pieprasījumu un iespēju to finansēt.
Ekonomikas ministrija anotācijā kā pamatojumu atteikuma nesaņemšanai norāda Ministru Kabineta Izaugsmes, konkurētspējas un produktivitātes (IKP) tematiskās komitejas 2023.gada 17. augusta sēdes lēmumu. Diemžēl, ne pašā noteikumu projektā, ne to anotācijā nav ietverta informācija par minētās komitejas pilnvarām (mandātu), kā arī to, vai šīs komitejas lēmumi ir ārēji saistoši trešajām pusēm.
Lai nodrošinātu procesa caurskatāmību, lūdzam finansēšanas kārtības izmaiņas, kas nosaka, ka nevajag vērsties pie cita finansētāja finansējuma saņemšanai un saņemt atteikumu aizdevuma piešķiršanai ALTUM, iekļaut ministru kabineta noteikumu tekstā.
2. Anotācijā nav norādīts, cik no 243 projektiem šobrīd ir finansēti ar banku (citu privātu) finansējumu, kā arī, cik ir finansējis ALTUM. Lūdzam rast iespēju šo informāciju iekļaut anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-