Atzinums

Projekta ID
22-TA-3339
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
14.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Valsts kanceleja turpina uzturēt iepriekš izteikto iebildumu.
Pilnveidojot atalgojuma sistēmu valsts pārvaldē nodarbinātajiem mēs vēlamies redzēt valsts pārvaldē nodarbinātos ar konkurētspējīgu atalgojumu, kur primāri galvenā loma ir konkurētspējīgai mēnešalgai un piemaksas ir tikai ļoti īpašos gadījumos, nevis kā tas bija iepriekšējā sistēmā, kad nebija iespējas noteikt normālu mēnešalgu un mēs “izlīdzējāmies” ar dažādām piemaksām.

Papildus vēlamies vēlreiz vērst uzmanību, ka norma MK  kārtības rullī par saskaņojuma nepieciešamību ar Valsts kanceleju nav nekas jauns (spēkā no 2021.gada) un tas, ka kādā brīdī nav ievērotas noteiktās prasības nenosaka, ka šāda prakse ir turpināma arī nākotnē. 

Lūdzam Anotāciju papildināt ar norādi kādiem atlīdzības elementiem tiek paredzēts izmantot atlīdzību nodarbinātajiem. 
Saskaņā ar Projekta pasē norādīto projekta ieviešanu nodrošinās 4 ZM un 4 PVD darbinieki, pie kam PVD gadījumā to veicot esošo amata pienākumu ietvaros (no kā secināms,ka papildus izdevumi atlīdzībai nav nepieciešami), savukārt ZM gadījumā tie būs papildus pienākumi, līdz ar ko nav saprotams vai par šo pienākumu apmēru tiks noteiktas piemaksas vai arī pārskatīts mēnešalgas apmērs (ņemot vērā mēnešalgu skalas dotās iespējas). 

Lūdzam attiecīgi papildināt anotāciju. 
 

 
Piedāvātā redakcija
-