Atzinums

Projekta ID
23-TA-500
Atzinuma sniedzējs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Atzinums iesniegts
10.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Noteikumu projekta 8. punkts paredz redakcionāli precizēt Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un  katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam" 26. punktu, nosakot, ka "ministrija, kura plāno prioritāro pasākumu, kas saistīts ar operatīvo darbību, iesniedzot prioritārā pasākuma pieteikumu, vienlaikus ar atsevišķu dokumentu iesniedz prioritārā pasākuma pieteikumu, kurā papildus ietverta atbilstoši klasificēta informācija".
Lai nodrošinātu vienotu pieteikumu noformēšanas praksi (informācijas sniegšanas formu un apjomu) par ministriju plānotajiem prioritārajiem pasākumiem, kas saistīti ar operatīvo darbību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūdz rast iespēju papildināt noteikumu projekta anotāciju ar skaidrojumu par atsevišķajā dokumentā (pieteikumā) iekļaujamās klasificētās informācijas minimālo saturu, kas nepieciešams pieteikuma izvērtēšanai.

 
Piedāvātā redakcija
-