Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Priekšlikums
Likumprojekta 46.panta trešā daļa noteic, ka personas datus kiberincidentu novēršanas institūcija drīkst nodot šā likuma 10. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā minētajām institūcijām, lai atpazītu un novērstu tādu kiberapdraudējumu, ievainojamību vai kiberincidentu, kas var radīt vai rada draudus nacionālajai drošībai.
Vēršam uzmanību, ka likumprojekta 10.panta 5. un 6. punkts noteic kiberincidentu novēršanas institūcijas uzdevumus, nevis kiberincidentu novēršanas institūcijas. Līdz ar to izsakām priekšlikumu likumprojekta 46.panta trešajā daļā atsaukties uz likuma 9.panta otro daļu.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Precizēt Pārejas noteikumu 12. un 13. punktu, ņemot vērā, ka likums stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā sniegta atsauce uz likumprojekta 47.panta pirmo daļu ("Likumprojekta 47. panta pirmajā daļā noteikts, ka  kiberincidentu novēršanas institūcija, pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus un īstenojot savas tiesības, saņem un apstrādā personu identificējošu informāciju, lai pamatotu vai izslēgtu aizdomas par kiberapdraudējumu vai to novērstu, kā arī nodrošinātu saziņu ar iesaistītām personām."). Vēršam uzmanību, ka šeit veicams precizējums, jo likumprojektā nav 47.panta.
Piedāvātā redakcija
-