Atzinums

Projekta ID
23-TA-1073
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
09.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Aicinām precizēt tabulā norādītās projekta vienības, kurās ieviestas Eiropas Savienības regulu vienības, ņemot vērā numerācijas izmaiņas projektā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām redakcionāli precizēt projektā izteikto 3.3. apakšpunktu. Proti, aicinām korekti izteikt atsauci uz regulas vienību (proti, "kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 25.jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 2.panta 6. un 7.punktam"), kā arī redakcionāli precizēt teikuma beigu daļu (piemēram, veidojot iekavas), lai ir skaidrs, kas tieši ir attiecināms tikai uz 1.2.2.2. un 1.2.3.4. pasākumu, jo no pašreizējā formulējuma tas nav nepārprotami skaidrs.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt projektā izteikto 18.1. apakšpunktu un precizēt projektu vai sniegt skaidrojumu. No 18.1. apakšpunkta izriet, ka garantiju nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējs ir iesniedzis apliecinājumu, ka tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru. Lūdzam izvērtēt un vai nu pamatot anotācijā šāda nosacījuma iesniegt attiecīga satura apliecinājumu pamatotību, vai tā vietā projektā attiecīgā vietā ietvert nosacījumu, ka garantiju piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējs ir iesniedzis apliecinājumu, ka tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām redakcionāli precizēt projektā izteikto 44. punkta beigu daļu "nevar piešķirt 3.1.1.1. un 13.1.1.1. pasākumam atbilstības nosacījumiem", ņemot vērā, ka teikuma daļa nav loģiska un no pašreizējā formulējuma izriet, ka garantijas nevar piešķirt nosacījumiem, nevis komersantiem. Aicinām izteikt beigu daļu, piemēram, šādi "nevar piešķirt atbilstoši 3.1.1.1. un 13.1.1.1. pasākuma nosacījumiem" v.tml.
Piedāvātā redakcija
-