Atzinums

Projekta ID
24-TA-326
Atzinuma sniedzējs
Finanšu izlūkošanas dienests
Atzinums iesniegts
07.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
            Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk – FID) ir izskatījis Ārlietu ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība”, 24-TA-326 (turpmāk – MK noteikumu projekts) un tā pavadošos dokumentus un izsaka šādu priekšlikumu:

Šobrīd Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Likums) nākotnes redakcijas 12. panta piektā daļa nosaka, ka ikvienai personai ir pienākums nekavējoties informēt Finanšu izlūkošanas dienestu par starptautisko un nacionālo sankciju izpildi. Vienlaikus šobrīd MK noteikumu projekta 33. punkts nosaka, ka Finanšu izlūkošanas dienests var izmantot jebkuru tā rīcībā esošu informāciju Likuma 10. panta pirmajā un ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanai un Likuma 10. panta 1.3 daļā minētā ierosinājuma sagatavošanai.
Pieņemot, ka var būt gadījumi, kad informāciju, kas tiks iegūta, izmantojot Likuma 12. panta piekto daļu, būs nepieciešams izmantot ne tikai Likuma 10. panta pirmajā un ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanai vai Likuma 10. panta 1.3 daļā minētā ierosinājuma sagatavošanai, bet arī citu Likumā noteikto funkciju izpildei, FID piedāvā izteikt MK noteikumu projekta 33. punktu šādā redakcijā:

“33. Finanšu izlūkošanas dienests var izmantot jebkuru tā rīcībā esošu informāciju likuma 10. panta pirmajā un ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanai, likuma 10. panta 1.3 daļā minētā ierosinājuma sagatavošanai, kā arī citu likumā noteikto funkciju veikšanā starptautisko un nacionālo sankciju izpildē.”
 
Piedāvātā redakcija
“33. Finanšu izlūkošanas dienests var izmantot jebkuru tā rīcībā esošu informāciju likuma 10. panta pirmajā un ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanai, likuma 10. panta 1.3 daļā minētā ierosinājuma sagatavošanai, kā arī citu likumā noteikto funkciju veikšanā starptautisko un nacionālo sankciju izpildē.”