Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1622
Atzinuma sniedzējs
ProBonoPublico.Latvia
Atzinums iesniegts
07.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Biedrība "ProBonoPublico.Latvia" kopš 2013.gada sniedz probono juridisko palīdzību gan civilstrīdos , gan noziegumos cietušajiem, tai skaitā sievietēm. Šajā sakarā ir nostiprinājusies pārliecība, ka nevis pretrunīgi vērtētā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu  ,tā sauktā , Stambulas konvencija uzlabos noziegumos cietušo sieviešu tiesības, bet gan policistu , prokuroru tiesnešu kvalifikācijas,atbildības un godprātības latiņas celšana.

Jau šobrīd Latvijas Republikas, ES un starptautiskie normatīvie akti pietiekamā apjomā nodrošina un garantē cietušo personu, tai skaitā, sieviešu tiesības, taču normatīvo aktu izpildījums no atbildīgo amatpersonu puses ir kritiski neapmierinošs. Ir nepieciešams stiprināt policistu, prokuroru un tiesnešu arī advokātu zināšanas un pastiprināt atbildību par bezdarbību,kas veicinās atbildīgo amatpersonu vēlmi iedziļināties normatīvajos aktos un izprast cietušo sieviešu situāciju.

Ilgu gadu darbības laikā biedrība ProBonoPublico.Latvia regulāri ir saskārusies ar ārkārtīgi zemu , noziedzīgi nekompetentu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) līmeni. Juridiskās palīdzības administrācijai (JPA) kā kompetentajai valsts iestādei būtu jābūt tai,kas palīdz noziegumos cietušajām personām,tai skaitā sievietēm, aizstāvēt savas tiesības. Diemžēl, vairākkārt esam saskārušies ar, teju, pretējām darbībām no JPA puses.

Tā vietā, lai tērētu budžeta resursus – nodokļu maksātāju līdzekļus – ratificējot formālu un pretrunīgu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu  , valsts aparātam ir jāvelta visi iespējamie līdzekļi, lai stiprinātu policistu, prokuroru , tiesnešu, advokātu kompetenci un atbildību par bezdarbību. 
Piedāvātā redakcija
Iebilstam pret Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu  ratificēšanu. 
Tā vietā, lai tērētu budžeta resursus – nodokļu maksātāju līdzekļus – ratificējot formālu, bezjēdzīgu un pretrunīgu konvenciju , valsts aparātam ir jāvelta visi iespējamie līdzekļi, lai stiprinātu policistu, prokuroru , tiesnešu, advokātu kompetenci un atbildību , izskaujot noziedzīgu bezdarbību, nekompetenci un nesodāmību no atbildīgo amatpersonu puses.