Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
07.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
nepiekrītam, ka izņemta norma, ka pašvaldības ir tiesīgas izdot administratīvos aktus. pašvaldību pilnvarotajām personām (pašvaldību policijai vai citai personai, kas atbildīga pašvaldībā par šīs jomas uzraudzīšanu)  jādod iespējas izdod administratīvos aktus, nosakot tiesisku pienākumu dzīvnieku īpašniekam noteiktā laikā  normatīvā akta pārkāpumu novērst.
Piedāvātā redakcija
-